Контакти

мобилен телефон 0888 512 996, 0897 647 005, 0896 630 423;
гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 2, офис 4
Информация за кореспонденция
с организаторите на фестивала:

за пощенски писма: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 2, офис 4;
в електронен вид на e-mail: muzite_fest@abv.bg
телефон и факс 02/981 01 06;